INTERNATIONAALIT-kokoelmaluettelo

Yllä: Stuttgartin kansainvälinen sosialistikokous 1907, Cannstadtin juhlakenttä. Kuva: Työväen arkisto.

kansa45-1947b-kommunistisen-internationaalin-toisen-kongressin-osaanottajia-moskova-1920

Kommunistisen internationaalin toisen kongressin osaanottajia. Moskova 1920. Kuva: Kansan Arkisto.

Kuvia Internationaaleista


Työväenperinne ry julkaisi vuonna 1990 Työväenliikkeen kirjastossa sijaitsevasta Internationaalit-kokoelmasta painetun luettelon.

Internationaalit_kokoelmaluettelo

PDF-dokumentista voi hakea painamalla CTRL + F, aukeaa valikko,

johon voi lisätä hakusanan.


 

Internationaalit ovat kansainvälisiä yhteistyöjärjestöjä, joiden johtoajatuksena on internationalismi 1). Sekä sosiaalidemokraateilla että kommunisteilla on ollut omia internationaalejaan.

Internationaali on useista vasemmistolaista järjestöistä käytetty nimitys:

·Ensimmäinen internationaali, kokoontui 1864 Karl Marxin johdolla. Hajosi 1876.

·Toinen internationaali, sosiaalidemokraattinen internationaali perustettiin Pariisissa 1889. Se hajosi ensimmäiseen maailmansotaan, elpyi sodan jälkeen, mutta hajosi toiseen maailmansotaan.

·Komitern, eli kommunistinen internationaali (joskus myös Kolmas internationaali) perustettiin Moskovassa 1919. Se lakkautettiin 1943.

·Komiform perustettiin 1947 kommunistipuolueiden yhteistyöelimeksi. Hajosi 1956.

·Lev Trotski perusti 1938 neljännen internationaalin

·Nykyisin on lisäksi olemassa ainakin:

·Sosialistinen internationaali, (Socialist International) perustettu 1956, sijaitsee Lontoossa. Siihen kuuluvat useimpien maiden sosialistipuolueet.

Työväenliikkeen kirjaston vanhaan internationaalikokoelmaan kuuluu varsinaisten internationaalijulkaisujen lisäksi nais- ja nuorisointernationaalien aineistoa, joka on järjestetty allaolevan linkkilistan mukaisesti.

INTERNATIONAALIT / Työväenperinne – Arbetartradition ry, Helsinki 1990.

  • Inernationaalit on luettelo Työväenliikkeen kirjaston kokoelmissa olevista työväen internationaalien julkaisuista ja niitä käsittelevistä teoksista. Viitteitä on runsaat neljä sataa ja ne ovat systemaattisessessa järjestyksessä internationaaleittain ja kokouksittain. Painettuun luetteloon liittyy myös tekijähakemisto sekä painettujen lehtien luettelo.
  • Venäjänkielinen internationaalien aineisto on sijoitettu kirjaston Slavica-kokoelmaan, josta on erillinen painettu luettelo.
  • Työväen Arkiston arkistokokoelmaan sisältyy Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen ja internationaalien välistä kirjeenvaihtoa, kiertokirjeitä ja kokousmateriaalia sekä monistettuja bulletiineja. Tästä aineisosta on Työväen Arkistolla oma luettelo.
  • Kansan Arkiston kokoelmissa on Komiternin Nuorisointernationaalin monistettua aineistoa, joka ei sisälly tähän luetteloon.
  • Kokoelman on uudelleen järjestänyt, luokittanut ja luetteloinut kirjastonhoitaja Leena Rantamäki.

Internationaalit on luetteloitu Helsingin yliopiston kirjaston Helka-tietokantaan bibliografiaksi merkinnällä: tvasen, INTERNATIONAALIT + Internatinolaalin vuosiluku + julkaisuvuosi.

Kaikki Interntationaalit löytyvät Helka-haun tarkennetulla haulla tvasen internat (+katkaisumerkki) ja AND-operaattorilla yhdistettynä.

Internationaalien luokituskaava Työväenliikkeen kirjastossa:

327.2 kansainväliset liikkeet

327.32 kansainvälinen työväenliike, kansainväliset työväenjärjestöt, vappu, inetrnationaalit (yleistä)

327.321 I Internationaali 1864 – 1876

Geneve 1873

327.322 II Internationaali 1889 – 1914

Bryssel 1891

Zürich 1893

Lontoo 1896

Pariisi 1900

Amsterdam 1904

Stuttgard 1907

Kööpenhamina 1910

Basel 1914

Wien 1914

327.323 Välikausi 1914 – 1923

Zimmerwald 1915

Kienthal 1916

Tukholma 1917

Bern 1919

Geneve 1920

327.324 2½ Internationaali

Wien 1921

Berliini 1922

327.325 Sosialistinen työväen internationaali 1923 – 1940

Hampuri 1923

Marseille 1925

Bryssel 1928

Wien 1931

Pariisi 1933

327.326 Sosialistinen internationaali 1951 –

327.327 Kommunistinen internationaali 1919 – 1943

Ensimmäinen kongressi 1919

Toinen kongressi 1920

Kolmas kongressi 1921

Neljäs kongressi 1922

Viides kongressi 1924

Kuudes kongressi 1928

Seitsemäs kongressi 1935

Toimeenpaneva komitea

327.328 Naisinternationaalit

327.329 Nuorisointernationaalit

327.3291 Sosialistinen nuorisointernationaali

327.3292 Kommunistinen nuorisointernatinaali

327.330 Talonpoikaisinternationaali

327.331 Neljäs internationaali

327.332 AY-internationaalit

Internationaalit löytyvät Helka-tietokannasta esimerkiksi sijaintihaulla (joko kysymysmerkki katkaisumerkkinä, jolloin saa kaikki luettloidut tietueet tai kokoluokkahaulla):

TYL Kirjasto 327.3?

tai esimerkiksi

TYL Kirjasto 327.32? (Muista katkaisumerkki hakulausekkeen loppuun)

LNKKEJÄ JA LÄHTEITÄ:

1) Nationalismi ja internationalismi. Sosialistiliitto.fi. Viitattu 7.1.2011.

2) Internationaalit. Wapedia.mobi.fi. Viitattu 7.1.2011.

3) Internationaalit. Wikipedia.org. Viitattu 7.1.2011.

4) Ensimmäinen internationaali. Wikipedia.org. Viitattu 7.1.2011.

5) Toinen internationaali. Wikipedia.org. Viitattu 7.1.2011.

6) Toinen internationaali. Wapedia.mobi.fi. Viitattu 7.1.2011.

7) Välikausi 1914 – 1923 (The Transition Period)

2½ internationaali. Wikipedia.org. Viitattu 7.1.2011.

9) Sosialistinen työväen internationaali. Wapedia.mobi.fi. Viitattu 7.1.2011.

10) Kommunistinen internationaali. Wikipedia.org. Viitattu 7.1.2011. (Komitern)

11) Sosialistinen naisinternationaali. Iisg.nl. Viitattu 7.1.2011.

12) Sosialistinen naisinternationaali, Wikipedia.org. Viitattu 7.1.2011.

13) Sosialistinen nuorisointernationaali. Wikipedia.org. Viitattu 7.1.2011.

——