Puolueaineisto

Kokoelman keskeistä osaa ovat sekä Suomen Sosialidemokraattisen Puolue rp:n 1)  että Vasemmistoliito rp:n 2) aineistot. Mukana ovat myös näiden alajärjestöjen, kuten lapsi- , nuoriso- ja naisjärjestöjen aineistot. Kirjastossa on jonkin verran myös muiden puolueiden aineistoa. Uusimmat puolueaineistot löytyvät puolueiden kotisivuilta, politiikka-välilehdeltä.

Puolueainston ja ammattiyhdistysaineiston luokituskaavat Työväenliikkeen kirjastossa. Haut löytyvät Helka-tietokannan perushausta sijaintihaulla. Luokan jälkeen on muistettava kysymysmerkki katkaisumerkkinä, jolloin saa aineiston näkyviin.

Esimerkiksi TYL Kirjasto 329.11?:

Puolueaineiston luokituskaava:

329 poliittiset puolueet

329.11/.13 porvarilliset puolueet

– tähän 329.11/.13 KOK, 329.11/.13 RKP,  329.11/.13 Keskustapuolue

329.14/.15 työväenpuolueet, poliittinen työväenliike

– tähän myös työväenliike yleensä

329.14 sosiaalidemokraattiset puoluee, sosialistiset puolueet

– esimerkiksi:

329.14 (480) SDP (Suomi) tai 329.14 SDP

329.14 (430.1) SDP (Saksan sosiaalidemokraattinen puolue)

329.14 (480) HTY (Helsingin Työväenyhdistys ry.) tai 329.14 HTY

329.15 kommunistiset puolueet

– esimerkiksi:

329.15 (480) SKP tai 329.15 SKP

329.15 (480) SKP(Y) tai 329.15 SKP(Y)

329.15 (480) VAS (Vasemmistoliitto) tai 329.15 VAS

329.15 (47) NKP (Neuvostoliiton kommunistinen puolue)

329.17 nationalismi, nationalistiset puolueet

329.18 fasismi, fasistiset puolueet

– tähän myös fasisminvastainen liike

329.3 uskonnolliset ja uskonnonvastaiset puolueet

-esimerkiksi:

329.3 (480) SKL (Suomen Kristillinen Liitto) tai 329.3 SKL

329.3 (480) KD (Suomen Kristillisdemokraatit) tai 329.3 KD

329.4 rotu- ja kielipuoleet

329.7 muut ja poliittiset joukkojärjestöt, kansalaisjärjestöt, (vapaa-ajattelijat, raittiusjärjestöt, rauhanjärjestöt, asaistakireltäytyjät omissa luokissaan)

-esimerkiksi:

329.7 (480) Vihreä liitto tai 329.7 Vihreä liitto

329.7-055.2 (480) tai 329.7-055.2 Naisasialiitto Unioni

329.7- 053.9 (480) tai 329.7-053.9 Eläkeläiset ry.

329.7-053.9 (480) tai 329.7-053.9 Eläkkeensaajat ry.

Varhaisnuoriso-, nuoriso-, opiskelija- ja naisjärjestöt muodostetaan lisäluvuilla

329.14-055.2 (480) tai 329.14-055.2 = sosiaalidemokraattinen naisjärjestö

329.14-053.2 (480) tai 329.14-053.2 = sosiaalidemokraattinen varhaisnuorisojärjestö

329.15-053.6 (480) tai 329.15-053.6 = kommunistinen nuorisojärjestö

329.15-057.87 (480) tai 329-057.87 = kommunistinen opiskelijajärjestö

– esimerkiksi:

329.14-053.6 (480) SNK  tai 329.14-053.6 SNK (Sosialidemokraattisen Nuorten Keskusliitto = Demarinuoret)

329.14-053.6 (480) SONK tai 329.14-053.6 SONK (Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry.)

329.14-055.2 (480) tai 329.14-055.2 Sos.dem. Naiset

329.15-053.2 (480) SDNL tai 329.15-053.2 SDNL (Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL ry.)

329.15-053.6 (480) SNDL tai 329.15-053.6 SNDL (Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto SDNL ry., 1944->)

329.15-053.6 (480) tai 329.15-053.6 Vasemmistonuoret (1999->) (nyk.)

329.15 (430.2) FDJ (Freie Deutsche Jugend FDJ, DDR:ssä toiminut)

329.15-057.87 (480) SOL tai 320.15-057.87 SOL (Sosialistinen Opiskelijaliitto SOL ry.) (1965 – 1990?)

Puolueiden ja varhaisnuoriso-, nuoriso-, opiskelija- ja naisjärjestöjen tuottaman materiaalin hyllytysryhmät:

– aakkosjärjestyksessä

1) yleisteokset (historiikit yms.)

– aikajärjestyksessä

2) pöytäkirjat

3) toimintakertomukset ja -suunnitelmat

4) asiakirjat (puoluekokousaineisto: taustamuistiot, aloitteet, esitykset

5) säännöt

6) ohjelmat

7) julkaisusarjat

8 julkaisut

9) vaalit

10) piirijärjestöt

– historiikit

– pöytäkirjat

– kertomukset

– muut julkaisut

11) eduskuntaryhmät

12) paikallisjärjestöt

Ammattiyhdistysaineiston luokituskaava:

331 Työ, työn taloustiede, työelämä, työllisyys, ammattiyhdistyspolitiikka

331-053.2 lasten asema, lapsuuden historia, lapsityö

331-053.6 nuoret työelämässä, nuorten asema, nuorisotutkimus

331-055.1 miehet, tähän mahdollinen miestutkimus

331-055.2 naiset työelämässä, naisten asema, naistutkimus

331.1 työelämä, työn taloustiede, työ ja pääoma, ammattiyhdistysliike

331.101 työn teoria, työn taloustiede, työn yhteiskunnallinen merkitys, oikeus työhön, syrjintä ja virkakiellot, yhteiskunnallinen työnjako, työ taloudellisena tekijänä, työpsykologia, teknologisen kehityksen vaikutus työhön, automaatio, työn sisältö, työn organisointi, tasa-arvo työelämässä

331.104 työelmän suhteet, työelämän uudistuminen jne.

331.105 työsuhteiden osapuolet, työnantaja- ja työntekijäjärjestöt

331.105.44 ammattiyhdistykset, ay-liike

-keskusjärjestöt, ammattiliitot maittain

-esimerkiksi

331.105.44 (480) SAK tai 331.105.44 SAK (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.)

331.105.44 LO (Landsorganisationen i Sverige LO, Ruotsin ammattiliittojen keskusjärjestö LO)

331.105.44 (480) Metalliliitto

331.105.44 (480) Rakennusliitto (aik. Suomen Rakennustyöläisten Liitto)

331.106 työehtosopimukset

331.107 yritysdemokratia

331.108 työvoimakysymykset, henkilöstöhallinto

331.109 työriidat, työtaistelut, lakot

LÄHTEET:

1) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue. Sdp.fi. Viitattu 11.1.2011.

2) Vasemmistoliitto. Vasemmisto.fi. Viitattu 11.1.2011.