Välkommen till Arbetarrörelsens bibliotek

Specialbibliotek för tvärvetenskaplig arbetarforskning


Arbetarrörelsens bibliotek är ett specialbibliotek med fokus på dagens arbetsliv, arbetarhistoria och -kultur samt samhälleliga frågor. Biblioteket drivs av Arbetartradition rf. Undervisnings- och kulturministeriet stöder bibliotekets verksamhet med vinstmedel från penningspel som avsatts för forskning.