Kirjaston ohjelmaa (Kevät 2019)

Työväenliikkeen kirjaston tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Kaikki ovat tervetulleita!

Muutokset ja lisäykset mahdollisia. Osista tilaisuuksista alustavat tiedot.


TAMMIKUU

TORSTAI 17.1. klo 17.00–19.30
The Young Karl Marx -elokuva

(Huom. elokuvassa puhutaan saksaa ja se on tekstitetty englanniksi.)

Vuonna 2017 valmistunut The Young Karl Marx -elokuva kertoo Kommunistisen manifestin synnystä sekä Marxin ja Engelsin ystävyydestä. Elokuvan on ohjannut Raoul Peck. Elokuvanäytös on maksuton ja kaikille avoin.

Järjestäjinä DSL:n opintokeskus ja Kommunistinen nuorisoliitto.

TORSTAI 24.1. klo 18.00–20.00
Hakaristin ritarit: Suomalaiset SS-miehet, politiikka, uskonto ja sotarikokset


André Swanström kertoo uutuusteoksestaan. Oula Silvennoinen pitää kommenttipuheenvuoron.

Illan juontajana Työväenkirjaston ystävät ry:n puheenjohtaja Pentti Arajärvi.

”Suomalainen vapaaehtoisista koostunut SS-pataljoona on sotahistorian erikoisuuksia, jota ympäröi isänmaallisuuden sädekehä mutta myös sotarikosepäilyjen varjo. Kotimaisessa historiankirjoituksessa suomalaiset SS-miehet on nähty epäpoliittisina eliittisotilaina ja velvollisuudentuntoisina isänmaanystävinä, jotka sotivat kotimaansa vapauden puolesta Hitlerin muuten niin pahamaineisissa SS-joukoissa.

Hakaristin ritarit kyseenalaistaa suomalaisen SS-tutkimuksen luomia myyttejä ja porautuu suomalaisen nationalismin ytimeen. […]”
(Atena 2018)


HELMIKUU

TORSTAI 7.2. klo 17.00 – 19.00
Kyösti Suonoja: Yrjö Kallinen – pasifisti puolustusministerinä

Tietokirjailija Kyösti Suonojan uusi teos Yrjö Kallisen elämästä julkistetaan Työväenliikkeen kirjastossa 7.2

”Yrjö Kallinen oli näkymien avaaja. Hänen laaja maailmankatsomuksellinen työnsä ulottui politiikasta hengenelämään ja osuuskuntatoiminnasta raittiusliikkeeseen. Kallinen oli omatekoinen oppinut ja teosofi, joka sanoi, ettei viisaaksi tulla kirjoja lukemalla. Hän oli rohkea ja rehellinen kansaan menevä julistaja, jonka elämä oli yhtä suurta paradoksia.

Miten on mahdollista, että tästä kouluja käymättömästä vakaumuksellisesta pasifistista tuli neljä kertaa kuolemaan tuomittu puolustusministeri? Tässä kiehtovassa elämäkertateoksessa etsitään vastauksia Kallisen elämän suuriin kysymyksiin kohteelleen ominaisella laajalla otteella. Monet nykytaiteilijat ja -teatterintekijät ovat saaneet innoitusta hänen ajattelustaan.”
(Into 2019)


TORSTAI 7.2. klo 17.00-19.00
Aseettomat kädet
— Muistoja aseistakieltäytymisestä

Työväen Arkisto julkaisee Työväen muistitietotoimikunnan julkaisusarjassa antologian Aseettomat kädetMuistoja aseistakieltäytymisestä.  Antologiaan on koottu aseistakieltäytymiseen liittyviä muistelmia ja haastatteluja saman nimisestä muistitietokeruusta. Kertojien kokemukset ulottuvat 1950-luvulta 2010-luvulle painopisteen ollen kuitenkin 1960—1980-lukujen kieltäytymiskokemuksissa.

Antologia julkaistaan Työväenliikkeen kirjastossa 7.2. Kyösti Suonojan teoksen Yrjö Kallinen – pasifisti puolustusministerinä julkistamisen yhteydessä.

”Sen sijaan muistan hyvin yhden vaikuttaneen tekijän eli Ilkka Taipaleen Kaivopuiston vappujuhlassa 1.5.1966 pitämän puheen, jossa hän argumentoi sen näkemyksen puolesta, että lääkärin etiikka puhuu aseistakieltäytymisen puolesta. Itse ajattelin ja argumentoin niin – myös sitten kun vakaumustani tutkittiin – että rauhantutkijan etiikkaan ei sovi sotiminen eikä sotimiseen valmistautuminen.” (Unto Vesa, yksi teoksen muistelijoista.)


KESKIVIIKKO 13.2. klo 17.00–19.00
Varattu! Tarkemmat tiedot myöhemmin…

TORSTAI 14.2. klo 17.15–19.00
”Onko Helsinki kallis asua ja elää? Mitä voidaan tehdä, yhdessä?”

Avauspuheenvuorot: Eveliina Heinäluoma (SDP), Silvia Modig (Vasemmistoliitto), Terhi Peltokorpi (Keskusta), Outi Alanko-Kahiluoto (Vihreät). Puheenjohtajana Risto Kolanen. Järjestäjänä Hakaniemen sosialidemokraatit.

KESKIVIIKKO 20.2. klo 18.00–20.00
Eduskunta: ystäviä ja vihamiehiä


Luentovieraina Anna Kontula ja Pilvi Torsti. Tilaisuuden juontaa Työväenkirjaston ystävät ry:n puheenjohtaja Pentti Arajärvi.

”Eduskunnassa on paljon valtataisteluita, sillä edustuksellisessa demokratiassa pyrkimys valtaan on jokaisen poliitikon velvollisuus.

Eduskunta – Ystäviä ja vihamiehiä kertoo suomen julkisimmasta ja salaisimmasta työpaikasta – siitä pienoismaailmasta, johon kaksisataa kansan valitsemaa edustajaa kokoontuu hoitamaan tehtäväänsä. Se kertoo vihamiesten ystävyydestä, hallitusta kaaoksesta ja yksinäisyydestä väentungoksessa.

[…]

Kansanedustaja Anna Kontula tutkii havainnoiden ja edustajakollegojaan haastatellen, miten hänen työympäristössään hallitaan jatkuvaa konfliktia. Tarve sen hallitsemiseen selittää monia sellaisia eduskunnan sisäisiä käytäntöjä, joita on muuten mahdotonta ymmärtää.”
(Into 2018)

TORSTAI 28.2. klo 17.00-18.30
Päivi Lipponen – Ihmisyyden vuoksi 


FT Päivi Lipponen kertoo kirjastossa esikoiskirjastaan Ihmisyyden vuoksi, joka käsittelee kansalaissodan inhimillisiä seurauksia ja eurooppalaista liikehdintää vuosien 1917-1945 aikana.

Kaupunginvaltuutettu Eve Heinäluoma haastattelee.

Ihmisyyden vuoksi -kirjan henkilötarinat kertovat Euroopasta, kun länsimaisen kulttuurin hyveet unohtuivat. Jotta totalitarismi ja viha eivät kokisi henkiin heräämistä, meidän on otettava opiksi.


MAALISKUU

TORSTAI 7.3. klo 14.00 – 16.00
Työväenperinnepäivä


Vuoden Työväentutkimus -palkinto julkistetaan Työväenliikkeen kirjastossa torstaina 7.3.2019 klo 14:00.

Työväenperinne – Arbetartradition ry palkitsee vuosittain erityisen ansiokkaaksi katsomansa työväestöä, sen elämää, kulttuuria, historiaa, järjestöelämää ja muuta toimintaa käsittelevän teoksen. Joka toinen vuosi palkittavana on akateemisten ammattitutkijoiden kirjoittama teos; joka toinen vuosi, näin myös tänä vuonna, muiden tutkijoiden laatima esitys, jonka ei edellytetä täyttävän yliopistotasoisten tutkimusten kriteerejä. Palkinnon myöntää Työväenperinne ry ja palkintoa tukevat ajatuspajat Kalevi Sorsa -säätiö ja Vasemmistofoorumi.

Valinnan suorittaa vuosittain koottava Vuoden työväentutkimus -palkintoraati. Valintaa tehdessään raati kiinnittää huomiota teoksen kiinnostavuuteen, uuteen näkökulmaan, tarkastelumetodeihin, tunnelmaan sekä kokonaisuuteen. Palkinnon tarkoituksena on tukea ja kannustaa työväestön laaja-alaista, oppiainerajat ylittävää akateemista tutkimusta samoin kuin tutkijapiirien ulkopuolella olevien kansalaisten aktiivista harrastusta työväentutkimuksen kirjallisella saralla.

Vuonna 2019 palkintoraatiin kuuluvat puheenjohtaja VTT Arja Alho ja jäseninä OTT Pentti Arajärvi, FM Esa Lahtinen, FM Eeva-Liisa Oksanen, VTM Ari-Matti Näätänen, FM Pete Pesonen, YTT Jukka Pietiläinen, ja FT Irma Tapaninen. Raadin sihteerinä toimii YTM Raija Kangas. Raadilla on arvioitavana 47 vuosina 2017 ja 2018 ilmestynyttä teosta. Tänä vuonna palkittavana ovat vuonna 2017 ja 2018 ilmestyneet ei-ammattitutkijoiden (ei-väitöstutkimukset) teokset.

TORSTAI 14.3. klo 17.00–19.30
Mali Fritz: Elämä Auschwitzin jälkeen

Itävallanjuutalainen Mali (Amalie) Fritz (1912-1996) selvisi kahdelta keskitysleiriltä ja kirjoitti kaksi kirjaa. Ne on nyt suomennettu yksiin kansiin.

Malin erikoisesta elämästä ja nykypäivään kantavasta sanomasta kertovat hänen ystävänsä Anja Moilanen sekä kääntäjät Tarja Leinonen-Magd ja Kati Mustola. Mukana tilaisuudessa myös ntamo-kustantaja Jarkko S. Tuusvuori. Tilaisuuden avaa Työväenkirjaston ystävät ry:n puheenjohtaja Pentti Arajärvi. Tilaisuudessa esitetään video (kesto 37 min.) jossa Elisabeth Holzinger haastattelee Mali Fritziä.

TIISTAI 19.3. klo 18.00–20.00
”Eläkeläisten problematiikkaa. Tavoitteita, toimenpiteitä haetaan eläkeläisjärjestön kanssa.” 

Avauspuheenvuoron käyttävät kansalais- ja eläkeläisjärjestöjen aktiivit Veijo Lehto, Raija Hukkamäki ja eläketurvakysymyksiin paneutunut tietokirjailija Kimmo Kiljunen.

Ulla Simovaara puheenjohtaa. Järjestäjänä Hakaniemen sosialidemokraatit.


HUHTIKUU

TORSTAI 4.4. klo 17.00–19.00
”Yhteiskunnalliset tavoitteet, demokraattinen sosialismi, ihanteet, arvot ja visiot, moniarvoisuus, sekatalous.”

Avauspuheenvuoroja käyttävät: demokratiaa ja yhteiskunnallista vastuunkantoa kirjoissaan pohtinut Erkki Tuomioja ja arvofilosofi Thomas Wallgren. Kommenttipuheenvuoron käyttää kouluttaja ja kapitalismin olemukseen paneutunut tietokirjailija Inari Juntumaa.

Timo Ohmero puheenjohtaa. Järjestäjänä Hakaniemen sosialidemokraatit.


TOUKOKUU

TIISTAI 28.5. klo 18.00–20.00
”Yritysvastuu, osuustoiminta, demokratian laajentaminen.”

Avauspuheenvuoron käyttävät oikeusvaltion ja kansanvallan kysymyksiin paneutunut Jukka Kekkonen sekä osuustoiminta-aktiivi, valistaja ja tietokirjailija Sakari Kiuru. Teivo Teivainen käsittelee yritysvastuuta ja yritysdemokratiaa.

Matti Sadeniemi puheenjohtaa. Järjestäjänä Hakaniemen sosialidemokraatit.


Tervetuloa!